BIOLOŠKE ANAEROBNE PRETOČNE ČISTILNE NAPRAVE NOVE GENERACIJE

Varstvo vodnih virov je za ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja izjemnega pomena. Čiščenje odpadnih komunalnih voda je tako zakonska kot etična odgovornost vsakega posameznika. Še posebej v Sloveniji, za katero je v gričevnatih in hribovitih delih značilna razpršena poselitev, se kar tretjina prebivalstva sooča s problematiko čiščenja odpadnih voda na območjih razpršene gradnje.

Velike čistilne naprave, dolga kanalizacijska omrežja in draga črpališča predstavljajo za majhne kraje in občine, posebno tiste z razpršeno poselitvijo, znaten finančni zalogaj, ki presega njihov občinski proračun. Zato le-te iščejo možnosti sofinanciranja iz kohezijskih sredstev, saj gradnja zahteva ogromne investicije in pogosto ni ekonomsko upravičena.

Ustreznejša rešitev na področjih razpršene gradnje je gradnja manjših kanalizacijskih sistemov, ki se zaključujejo z malimi komunalnimi čistilnimi napravami, katerih kapacitete je možno povezati hkrati z naraščajočim številom prebivalcev na poselitvenih območjih. Prav tako je v skladu z migracijami prebivalstva čistilno napravo H2E možno enostavno prestaviti na nova poselitvena območja.

Čistilna naprava H2E je zaradi svoje revolucionarne tehnologije in modularnega principa, ki zajema od treh populacijskih enot pa vse do največjih zahtevanih kanalizacijskih sistemov za naselja in mesta, uporabna za vse vrste odpadnih voda na področju stanovanjskih, gospodarskih, industrijskih, občinskih, pristaniških in ostalih objektov:

  • stanovanjska naselja,
  • hotelski kompleksi,
  • restavracije,
  • kmetijski objekti,
  • bazenski kompleksi,
  • šole,
  • golf igrišča,
  • nakupovalna središča,
  • kemična, živilska,
  • mesno predelovalna industrija…

H2E čistilne naprave so zasnovane na način, da čim bolj enostavno in ekonomično rešujejo ekološke probleme ter zaščitijo naravo tam, kjer so se standardne rešitve čiščenja odpadnih komunalnih voda do sedaj izkazale za neuspešne. Vzpostavljeni procesi v čistilni napravi H2E so popolnoma drugačni kot v klasičnih, že uveljavljenih čistilnih sistemih.
Že v prvem delu čistilne naprave – primarnem usedalniku – se vzpostavi proces hidrolize oziroma biološke preobrazbe, s katero akumuliramo proste protone in ione. S tem postopkom preprečimo nastanek žveplovega dušika, oziroma amonijaka, kar posledično onemogoči nastanek neprijetnih vonjav. Hidroliza se prične že z zagonom čistilne naprave H2E, ko vnesemo biološki preparat, ki vsebuje rjave morske alge (ascophyllum nodosum) in rdeče rhodo bakterije.

Rdeče bakterije brez vsebnosti žvepla so zelo uspešne v procesu anaerobioze. Pri njihovem dihanju namreč velik del ogljika iz organskih spojin skozi cikel trikarbokislinih kislin oksidira v CO2.
Rdeče bakterije tako iz dihalnega metabolizma organskih spojin pridobivajo energijo, kar povzroča skoraj popolno asimilacijo ogljika, ki se nahaja v organskih substratih. Rodovi teh bakterij lahko napadejo ali biološko razgradijo strupene ali težko presnovne produkte, kot so npr. ogljikovodiki, ksioli, fenoli ali površinsko aktivne snovi (surfaktanti).
Proces razgradnje organskih snovi v odpadni komunalni vodi se nadaljuje v drugem delu čistilne naprave – bio-filtru, kjer je nosilec mikrobiološkega čiščenja izredno porozna vulkanska kamnina, kristobalit. Nanj se naselijo mikroorganizmi, in sicer na 1cm3 približno kar 100.000.000 mikrobov (površina enega polja znaša približno 1 km2, volumen pa 10.000 cm3).
V bio-filtru se dokončno zaključita procesa razgradnje organske snovi in filtracije odpadne vode:
V anaerobnem dihanju se realizira metabolični vzorec, v katerem se lahko uporabi anorganski prejemnik elektronov, ki ni kisik. Maščobne kisline se z uporabo nitrata namesto kisika kot oksidacijskega agenta ali končnega prejemnika elektronov pretvorijo v CO2.
Poenostavi se proces (de)nitrifikacije, kar zagotavlja izdatno odstranitev/izkoriščanje dušikovih spojin.
Sulfidni ion S2-, ki je vir žvepla za sintezo beljakovin, lahko tako biološko kot tudi kemično oksidira v sulfat.
Beljakovine se razkrojijo v peptide in aminokisline, potrebne za razmnoževanje bakterij.
Minerali se raztopijo v vodi in odtečejo skupaj z njo.
Rezultat biološke razgradnje in filtracije je visoko kakovostno očiščena voda ter skoraj v celoti obdelano blato z do 90% sposobnostjo razgradnje.

Informacije: 041 666 476, 041 813 949 ali 041 858 202

Pokličite nas in skupaj bomo našli rešitev za vas!