Korenine naše zadruge segajo v leto 1955, ko je bila zadruga vpisana v sodni register z imenom Kmetijska zadruga z.o.j. Šoštanj. Prvi občni zbor je bil 29. 06. 1955. Zadruga je nastala z združitvijo KZ Družmirje, KZ Lokovica, KZ Topolšica, KZ Ravne, KZ Zavodnje in KZ Sv. Florjan.
Leta 1961 so se zadrugi pripojile se KZ Velenje, KZ Šmartno ob Paki in KZ Bele Vode, leta 1962 Obrtno podjetje in klavnica Šmartno ob Paki ter leta 1963 Klavnica in mesarija Velenje.

V začetku sedemdesetih let je trend združevanja v večja podjetja posegel tudi na področje zadruge, ki se je leta 1971 pridružila trgovskemu podjetju ERA Velenje. Skozi naslednje desetletje, se je organizacija večkrat preimenovala in 21.01.1993 bila registrirana kot samostojna organizacija; Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o.; s sedežem na Trgu svobode 12 v Šoštanju. Leta 2006 smo se preselili v nov trgovsko poslovni center v Metlečah, kjer je sedaj naš sedež – Metleče 7.
Zadruga se je skozi razvojna obdobja ukvarjala z odkupom živine, mleka, lesa, žit, pridelkov poljedelstva, vrtnin, sadja (jabolk), hmelja, medu, ribeza …

NAŠE DELOVANJE DANES

Danes se zadruga ukvarja z odkupom mleka in mesa ter z oskrbo članov zadruge in ostalih kupcev s kmetijskim repromaterialom, kmetijskimi stroji in mehanizacijo, za kar skrbita kmetijska trgovina Velenje in kmetijska trgovina Šmartno ob Paki ter Trgovsko poslovni center Šoštanj. 25 . junija 2013 smo odprli živilsko trgovino – Market Toplica. V letu 2014 pa smo odprli Trgovsko prodajni center SAŠA v Nazarjah. Z začetkom leta 2020 je zadruga pričela z dejavnostjo odkupa lesa. V letu 2022 smo v Sadjarskem centru Turn pod blagovno znamko Ekodar, pridelali naša prva ekološka jabolka!

Članom zadruge nudimo tudi ostale usluge; računovodski in finančni servis ter strokovno pomoč pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Več o ponudbi KZ Šaleška dolina ter njenih storitvah pa najdete pod temu namenjenima zavihkoma na naši spletni strani.