hlodovina, odkup, prodaja, les, lesni sortimenti, zadruga, gozdarstvo, lesarstvo, Kmetijska zadruga, Šaleška dolina

V KZ Šaleška dolina smo pristopili k projektu izboljšanja stanja pri posredovanju slovenskega lesa. V zadnjem desetletju se je na področju lesne dejavnosti zgodili številni negativni vplivi, od propada gozdnih gospodarstev, finančnega špekuliranja posrednikov do naravnih nesreč, ki so prizadele slovenske gozdove.

V zadrugi se intenzivno ukvarjamo z odkupom vseh gozdno lesnih sortimentov. Hlodovino iz vse Slovenije odkupujemo po konkurenčnih cenah, s prevzemom neposredno na kamionski cesti. Organiziramo tudi sečnjo in spravilo lesa ter urejanje oziroma izgradnjo gozdnih vlak, kar izvajamo s pomočjo podizvajalcev.

Kmetom ponujamo celovit odkupni program, tudi z možnostjo kompenzacije hlodovine za nakupljen ostali material v kmetijsko-tehničnih trgovinah. Za kmetovalce je to še posebej dobrodošlo, saj lahko tako centralizirano prodajo svoje surovine in izdelke (mleko, živino, hlodovino) zgolj enemu poslovnemu partnerju – Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

Zakaj izbrati nas?

V okviru odkupa ali prodaje hlodovine ponujamo 4x “POŠTENO”:

  • Poštena cena!
  • Poštena izmera!
  • Pošteno klasiranje!
  • Pošteno plačilo v dogovorjenem roku!

Za povpraševanje ali dodatne informacije nas pokličite na 041 843 276 (Anže Drofelnik).

Več o odkupu in prodaji hlodovine tudi na naši predstavitveni strani.