sedež zadruge Kmetijska zadruga Šaleška dolina TPC Šoštanj poslopje trgovina

sedež zadruge Kmetijska zadruga Šaleška dolina TPC Šoštanj poslopje trgovina