Project Description

Zakaj uporabljati sredstva za varstvo rastlin?

Zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov je spremlja gojenje rastlin že več tisočletij. Oblike in načini varstva rastlin pa so se spreminjali v skladu z razvojem in potrebami. Najstarejši je vsekakor mehanični način, ki se je ohranil vse do danes. Tudi biotični način zatiranja z naravnimi sovražniki – roparji in zajedalci ima v varstvu rastlin zelo pomembno mesto (ekološka pridelava).

Kemično zatiranje bolezni, škodljivcev in plevelov s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS), ki je med najbolj učinkovitimi, se je začelo širiti pred približno 180 leti, ko so v Evropo zanesli pepelasto plesen vinske trte, še bolj pa ob pojavu peronospore vinske trte. Nato je razvoj kemičnega varstva zelo hitro napredoval, dokler se niso pojavili problemi z porušenjem  razmerij med škodljivimi in koristnimi vrstami. Tako smo priče prehoda od totalnega kemičnega varstva (konvencionalna pridelava) na integrirano varstvo, ki pomeni boljše usklajevanje agrotehničnih, biotičnih in kemičnih metod varstva.

Res je, da so tudi fitofarmacevtska sredstva, kot vsaka druga pridobitev civilizacije, dvorezen meč.  Poleg vseh pozitivnih lastnosti teh sredstev, obstajajo nekateri stranski vplivi, ki jih ta sredstva kot aktivne kemične substance vsekakor imajo. Ti vplivi pa so ob ustrezni strokovni uporabi zanemarljivi, vendar jih javnost velikokrat pretirano in neustrezno prikazuje. Izkazalo se je namreč, da imajo skoraj vse nevšečnosti od teh sredstev primarni vzrok v človeku – v njegovem nestrokovnem, lahkomiselnem in celo zlonamernem ravnanju. Pomembno je tudi, da ti vplivi  verjetno ne pomenijo posegov v naravo z nepovratnimi posledicami, kot so npr. brezglavo črpanje surovin, pozidava kmetijske zemlje z industrijskimi objekti in hišami, asfaltiranje itd.

Dejstvo je, da so prav FFS posredno prispevala k zmanjšanju lakote v svetu, saj so omogočila večje pridelka. Če bi se danes hoteli odpovedati FFS, bi bili zelo hitro resno prehransko ogroženi. Vedno znova se pojavljajo nove bolezni in škodljivci, za katere nimamo ustreznih pripravkov za zatiranje. Če se želimo resno ukvarjati s pridelavo hrane, je pravilna in strokovna uporaba FFS, ki jih še imamo na razpolago, nujna.

master chef z ekodar eko govedino

Na kaj morate biti še posebej pozorni?

Samo trženje in uporabo FFS ureja država z zakonodajo. Vsako sredstvo, ki se trži v naši državi mora biti pri nas tudi registrirano. Vnašanje sredstev iz drugih držav ni dovoljeno. Zakonodaja tudi predpisuje, da lahko kupi in uporablja FFS le oseba, ki si je pridobila znanje o uporabi FFS, kar dokazuje z izkaznico. Tudi prodajalci, ki ta sredstva prodajajo, imajo potrebna znanja za to delo in vam bodo z veseljem pomagali in svetovali pri izbiri. FFS vedno kupujte le pri registriranih prodajalcih in za nakup zahtevajte račun, saj boste le na ta način zavarovali sebe in svoj pridelek. Pojavlja se namreč zelo veliko zlorab na tem področju, saj je vsaka prodaja od vrat do vrat ali direktno iz avtomobila nelegalna. Sredstva, ki jih tako kupite, so običajno ponaredki in vam lahko povzročijo mnogo več škode kot koristi.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) dnevno objavlja seznam registriranih fitofarmacevstskih sredstev pri nas na naslednji povezavi (kliknite na gumb):

Seznam registriranih FFS v Sloveniji
master chef z ekodar eko govedino

Ali ste vedeli:

 • da v EU 3% prebivalcev zadovolji 75% potreb po hrani?
 • da se tudi v ekološki pridelavi uporabljajo fitofarmacevtska sredstva – tako naravna kot kemična?
 • da bo potrebno v svetovnem merilu v naslednjih letih 25 pridelati toliko hrane, kot smo jo pridelali v zadnjih 10.000 letih skupaj?
 • da bi kmetje potrebovali trikrat toliko obdelovalnih površin, če bi imeli takšne donose/ha kot leta 1950?

Kaj se zgodi brez uporabe FFS:

 • gojene rastline napadejo škodljivi organizmi in jih lahko popolnoma uničijo
 • napadenih in poškodovanih kmetijskih pridelkov se ne da prodati
 • izbor pridelkov na trgu se zmanjša - cene rastejo
 • uživanje svežega sadja in zelenjave se zmanjša, kar negativno vpliva na zdravje potrošnikov

Delitev fitofarmacevtskih sredstev glede na namen:

 • fungicidi – sredstva proti boleznim
  Primer: V 19. stoletju je na Irskem izbruhnila huda lakota zaradi krompirjeve plesni Phytopthora infestans, ki je uničila ves krompir. Ta plesen se lahko zatira le s fungicidi.
 • insekticidi – sredstva proti škodljivcem
  Primer: Ameriški škržatek je insekt, ki je prenašalec zelo nevarne bolezni – zlate trsne rumenice vinske trte, zaradi katere nam grozi uničenje vinogradov. Zato je zatiranje škržatka nujen ukrep!
 • herbicidi – sredstva proti plevelom
  Primer: Določeni pleveli, ne le da ogrožajo in konkurirajo gojenim rastlinam, ampak so nevarni tudi za zdravje ljudi – npr. pelinolistna ambrozija, katere cvetni prah je alergen in povzroča seneni nahod.
 • akaricidi – sredstva proti pršicam
 • limacidi – sredstva proti polžem

V varstvu rastlin imajo pomembno mesto tudi biološki pripravki. Ti so nepogrešljivi v ekološki pridelavi, pa tudi pri integrirani ali konvencionalni pridelavi, če se želimo izogniti pretiranemu vnosu kemičnih pripravkov. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je leta 2018 pridobila registracijo za trženje nematod, ki so za določene škodljivce tudi edini možen način zatiranja, ker kemičnih pripravkov nimamo več. Takšen primer je zatiranje bramorja z nematodami – Nemastar (trgovsko ime pripravka). Tovrstno zatiranje škodljivcev je nekoliko zahtevnejše, saj imamo opravka z živimi organizmi, ki nam pomagajo uničiti škodljivca, če se ravnamo po predpisanih navodilih.

Kmetijska zadruga pa trži tudi bogato paleto pripravkov, ki rastline krepijo in s tem zmanjšujejo možnosti za napad bolezni in škodljivcev. Rastline, ki so v boljši "kondiciji", so vsekakor bolj odporne in se uspešneje branijo pred napadom. Tu imajo svoje mesto aminokisline, različne alge, gline, vitamini, minerali in podobno.

Vzgoja rastlin zajema celosten pristop in ni odvisna samo od posameznega segmenta. Prav je, da optimalno izkoristimo dejavnike (na katere imamo vpliv), na koncu pa so tu še vedno vremenske razmere (na katere nimamo vpliva), ključne za končen uspeh ali neuspeh našega truda.

master chef z ekodar eko govedino

Pomoč in svetovanje na prodajnih mestih

Na vseh prodajnih mestih, kjer prodajamo fitofarmacevtska sredstva, lahko dobite odgovore na vsa vaša vprašanja glede pravilnega in pravočasnega zatiranja bolezni in škodljivcev na rastlinah, s kovencionalnimi ali naravnimi sredstvi.

Odgovorna oseba za FFS pri nas, Anica Jurkovnik, vam bo prijazno svetovala po naslednjem razporedu:

Vsak PONEDELJEK:

 • od 8.00 do 11.00 v TPC Šoštanj in
 • od 12.00 do 15.00 v Kmetijski trgovini Velenje.

Vsak TOREK:

 • od 8.30 do 11.30 v TPC SAŠA in
 • od 12.00 do 15.00 v Kmetijski trgovini Šmartno ob Paki.

Vsako SREDO:

 • od 8.00 do 11.00 v Kmetijski trgovini Velenje in
 • od 12.00 do 15.00 v TPC Šoštanj.

Vsak ČETRTEK:

 • od 8.30 do 11.30 v Kmetijski trgovini Šmartno ob Paki in
 • od 12.00 do 15.00 v TPC SAŠA.

Zaradi zdravja vseh nas, vplivov na okolje, a tudi vašega pridelka in dohodka, uporabljajte originalna fitofarmacevtska sredstva, na varen način.

Kontakt