Obiralci jabolk - iščemo obiralce sadja jabolka Turn kmetijska zadruga

Obiralci jabolk – iščemo obiralce sadja – KZ Šaleška dolina kmetijska zadruga