Project Description

Gozd je kmetov kapital

Slovenija je dežela gozdov. Z njim je prekrite okoli 3/5 površine, kar nas uvršča v sam vrh v Evropi po gozdnatosti. Bogastvo se skriva tudi v pestrosti – kar 950 raznolikih rastlinskih vrst raste v naših gozdovih, od tega 71 drevesnih vrst (10 iglavcev in 61 listavcev). Najbolj razširjeni drevesni vrsti sta bukev in smreka.

Savinjsko-Šaleško regija sodi po razdelitvi Zavoda za gozdove Slovenije pod območno enoto Nazarje. Celotno območje kar v 75% površine pokriva gozd, kar je nad slovenskim povprečjem in presega tudi povprečno gozdnatost evropske rekorderke, Finske. V lokalnih gozdovih prevladujejo bukova rastišča (približno polovica),večina gozdov pa je zasmrečenih. Prevladujejo zasebni gozdovi, s povprečno gozdno posestjo okoli 8 ha.

Lesna dejavnost predstavlja za Savinjsko-Šaleško regijo velik potencial in odlično priložnost, ki pa je v preteklosti nismo znali izkoristiti. Kakovost lesa sega preko naših meja – tako zelo, da se najboljša slovenska hlodovina uporablja tudi za priznane violine, jahte, umetniške izdelke in v restavratorstvu.

master chef z ekodar eko govedino

Zakaj lesna dejavnost?

V letu 2019 smo v KZ Šaleška dolina pristopili k projektu izboljšanja stanja pri posredovanju slovenskega lesa. V zadnjem desetletju se je na področju lesne dejavnosti zgodili številni negativni vplivi, od propada gozdnih gospodarstev, finančnega špekuliranja posrednikov do naravnih nesreč, ki so prizadele slovenske gozdove.

Les je v Savinjsko-šaleški regiji zelo pomemben gospodarski dejavnik. Pomembno nam je, da se bo hlodovina prodajala najprej na domačem slovenskem trgu, saj bomo s tem podpirali in krepili lesno predelovalno industrijo v Sloveniji. Lesno-gozdarska dejavnost v Sloveniji predstavlja velik potencial, zato želimo neposredno oblikovati svojo zgodbo oziroma vlogo v gozdarstvu.

master chef z ekodar eko govedino

Kaj lahko ponudimo?

V zadrugi se intenzivno ukvarjamo z odkupom vseh gozdno lesnih sortimentov.

Hlodovino iz vse Slovenije odkupujemo po konkurenčnih cenah, s prevzemom neposredno na kamionski cesti. Organiziramo tudi sečnjo in spravilo lesa ter urejanje oziroma izgradnjo gozdnih vlak, kar izvajamo s pomočjo podizvajalcev.

Kmetom ponujamo celovit odkupni program, tudi z možnostjo kompenzacije hlodovine za nakupljen ostali material v kmetijsko-tehničnih trgovinah. Za kmetovalce je to še posebej dobrodošlo, saj lahko tako centralizirano prodajo svoje surovine in izdelke (mleko, živino, hlodovino) zgolj enemu poslovnemu partnerju – Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

V okviru odkupa ali prodaje hlodovine:

  • Pošteno izmero in klasifikacijo hlodovine
  • Zanesljivo plačilo v dogovorjenem roku
  • Ponudili vam bomo najvišje možne odkupne cene hlodovine

Za povpraševanje ali dodatne informacije nas pokličite na 041 616 504 ali 051 265 835

master chef z ekodar eko govedino

Skupaj poskrbimo za še boljši ugled slovenskega lesa!

Kakovost pri izvedbi storitve, vključno s pošteno izmero in klasifikacijo hlodovine, ter ugodni nakupno-prodajni pogoji so razlog več za sodelovanje z nami!

Poleg tega nudimo tudi:

Povežite se z nami glede odkupa ali prodaje lesa – z veseljem vam bomo pomagali in svetovali.

Pokličite nas