Program razvoja podeželja Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Program razvoja podeželja Evropa investira v podeželje Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja