V skrbi za naravno okolje :

  • spodbujamo in organiziramo pridelavo in trženje ekološko prirejenega govejega mesa pod lastno blagovno znamko EKODAR (več na www.ekodar.si) po najstrožjih predpisih za ekološko kmetovanje in distribucijo
  • Pridelujemo jabolka v integrirani proizvodnji v sožitju s čebelnjakom in njegovimi pridnimi delavkami, ki so živ dokaz, da je pridelava jabolk tretirana z naravi prijaznejšimi škropivi.
  • Organiziramo zbiranje in odvoz odpadne folije s kmetij in jo oddajamo v predelavo
  • prodajamo biološke čistilne naprave
  • prehajamo na ogrevanje z biomaso na dveh lokacijah …

V skrbi za človeka in družbeno okolje:

  • organiziramo sodelovanje kmetov naše doline in živilsko- predelovalnih obratov na korekten, racionalen in prilagodljiv način v korist vseh deležnikov v verigi, predvsem pa v korist potrošnika,
  • podpiramo kulturne, športne, zdravstvene,vzgojno – izobraževalne ustanove, društva in projekte, pa tudi posameznike, ki znajo z navdušenjem in smelostjo tudi z manjšimi sredstvi ustvariti veliko dobrega,
  • pomagamo sočloveku v stiskah (naravne nesreče , požari, bolezni)
  • spodbujamo pridelavo zdrave, domače slovenske hrane, ki je v našem okolju še premalo cenjena in se nenehno trudimo ozaveščati slovenskega kupca, predvsem pa otroke in mladino.