Project Description

Spoštujemo živino, tako kot vi.

Visoki standardi in pravila pri vzreji živine postajajo del vaše in naše prakse. Pri odkupu vse večjo skrb namenjamo zagotavljanju dobrega počutja goveda, hkrati pa želimo ustrezno nagraditi rejca za izkazano zaupanje in odgovorno in živali prijazno vzrejo.

Po dnevno najvišjih cenah odkupujemo krave, bike, telice in teleta. Zagotavljamo možnost plačila takoj in v celotnem znesku.

Ne glede na vrsto živine poskrbimo za čim bolj humani način nalaganja ter direktni prevoz od prevzemnega mesta do klavnice.

master chef z ekodar eko govedino

Konvencionalna živina

Za konvecionalno živino:

Ravnanje z govedom pred zakolom je ključno. Naša skrb zajema ustrezno nego in čistočo ne samo pri nalaganju, temveč tudi pri prevozu. Zbirnega centra se poslužujemo izjemoma le v primerih, ko izvažamo govedo v sosednje države. Istočasno poskrbimo, da je pot od prevzemnega mesta do klavnice čim krajša, da se žival pri prevozu počuti varno.

Ekološka živina

Za ekološko živino:

Pri ekološki živini (in mlademu pitanemu govedu) so naša pričakovanja višja. Ekološki rejec mora svoje delovanje izkazati tako z ustreznim eko certifikatom, dodaten pregled pa opravimo tudi sami. Ekološko živino odkupujem na celotnem območju Slovenije, pasti se mora na slovenskih, hribovitih pašnikih vsaj 180 dni na leto. Čez vse leto mora imeti zagotovljen izhod iz hleva, živali pa ne smejo biti priklenjene ali privezane za daljša obdobja. Gre za osnovne pogoje ekološke pridelave, kamor sodi tudi stroge omejitve brez uporabe antibiotikov, pesticidov in GSO.

Samo ob upoštevanju pogojev ekološke vzreje je lahko meso vključeno v mrežo Ekodar, pod katero tržimo ekološko govedino in teletino.

Za več informacij o včlanitvi v skupino proizvajalcev ter potekom odkupa nas kontaktirajte! Z veseljem vam bomo pomagali z odgovori!

Zakaj prodati živino in ekološko živino prav nam?

Ker jo odkupujemo po dnevno najvišjih cenah. Ker nalaganje in prevoz opravljamo na živali čim bolj prijazen in human način. Hkrati vam zagotavljamo možnost plačila takoj.

Poleg odkupa živine preverite tudi:

Za več informacij o včlanitvi v skupino ekoloških proizvajalcev ter o poteku odkupa nas kontaktirajte. Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja. Jernej – 041 592 197

Pokličite nas