KZ Šaleška dolina z.o.o. je organizirala ter izpeljala že več uspešnih projektov:
ŽIVINOREJSKA RAZSTAVA 2009 – PODEŽELJE IN MESTO, Z ROKO V ROKI

Kmetijska zadruga Šaleška dolina se zahvaljuje LAS-društvu za razvoj podeželja Šaleške doline, saj je bila prireditev “Podeželje in mesto z roko v roki” največji izvedbeni projekt uvrščen v letni izvedbeni načrt LAS Šaleške doline v letu 2009. Projekt je sofinanciran s 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prispeva k izvedbi Lokalne razvojne strategije Šaleške doline, za katero je odgovorna Lokalna akcijska skupina (LAS). Za pomoč pri izvedbi projekta se zahvaljujemo tudi Govedorejskemu društvu Šaleška dolina in Kmetijsko gozdarskemu zavodu Celje, ter vsem, ki so po svojih močeh sodelovali pri prireditvi. Predsednik pripravljalnega odbora: Ivan Drev
Šampionka Škale 2009 – krava SLANA – lastnik IVAN ANŽELAK
Miss Škale 2009 – krava NOJA 28 – lastnik ANTON SPITAL

OBRAT ZA PREDELAVO IN PRODAJO JABOLK

Naložba v obnovo prostorov, namenjenih predelavi in prodaji jabolk:

 • zidarska dela – izdelava predelnih sten, horizontalne in vertikalne izolacije, amiranobetonskega estriha, grobih in finih ometov, kanalizacijskih jaškov;
 • obrtniška dela – vgradnja stavbnega pohištva, montažnih predelnih sten, polaganje keramike ter talnih in stenskih oblog, montaža spuščenih stropov, pleskanje sten in stropov, vgradnja elektro in vodovodne inštalacije ter sanitarne opreme;
 • dobava in montaža strojev in opreme: stroj za lupljenje, izkoščičevanje in razkosanje sadja, stroj za sušenje sadja, oprema in stroji za hladilnico.

PREDELAVA JABOLK V JABOLČNI SOK

Ime projekta: OHRANITEV AVTOHTONIH SORT JABLAN V ŠALEŠKI DOLINI SKOZI INOVATIVNO PREDELAVO V JABOLČNI SOK

 • Projekt bo doprinesel k večji spodbudi ohranjanja naravne krajine v njeni tradicionalni podobi – travniški sadovnjaki, saj se bo povečala možnost izkoriščanja avtohtonih sort jabolk v jabolčni sok.
 • Na DE Turn se bo postavila linija za predelavo jabolk v jabolčni sok, ki zajema: stresalnik in pralni dela za jabolka, prebiralni trak, mlin za mletje jabolk, tračna stiskalnica (500 l), samočistilni filter, pasterizator, zaprte in odprte cisterne za sok, polnilec v steklenice in v bag-e.
 • Prenos dobre prakse, predelava jabolk v jabolčni sok od drugod. S tem bomo prvi v Šaleški dolini in širše v regiji SAŠA, nudili storitev napim kmetijskim gospodarstvom, ki ohranjajo travniške sadovnjake predelave jabolk v kvalitetni jabolčni sok.

Cilj projekta:

 • kvalitetni jabolčni sok – avtohtone sorte jabolk mešamo s plantažnimi sočnimi sortami jabolk in pri tem dobimo jabolčni sok, ki je harmonija okusov.
 • poudarek na pomenu 100% naravnega jabolčnega soka z večjo količino hranil, vitaminov in mineralov.

Z NASMEHOM NARAVE IZ SAŠA REGIJE

Medsebojni dogovor o medsebojnem sodelovanju na projektu z naslovom:

Z NASMEHOM NARAVE IZ SAŠA REGIJE

Nosilec na projektu:
LAS – Društvo za razvoj podeželja Šaleške doline

Finančni partnerji na projektu:

 • Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
 • JZ mladinski center Šmartno ob Paki, Šmartno ob Paki 13, 3327 Šmartno ob Paki
 • Kmetijska zadruga Šaleška dolina z.o.o., Metleče 7, 3325 Šoštanj

Cilj projekta (KZ Šaleška dolina): izdelava embalaže za blagovno znamko EKODAR in zgibank blagovne znamke EKODAR

BIOLOŠKE ČISTILNE NAPRAVE H2E

Naziv projekta: Male komunalne biološke čistilne naprave

Čistilne naprave, ki so predmet projekta, so višek tehnološkega razvoja in ekološki presežek, saj za svoje delovanje ne uporabljajo drugih virov energije. MKBČN H2E je čistilna naprava, ki ne povzroča nobenega hrupa, ne povzroča izpusta toplogrednih plinov, ni neprijetnega vonja, produktov razgradnje ni potrebno odstranjevati, saj je produkt čista voda, ki jo lahko izpustimo v naravo: MKBČN H2E brez težav razgradi tudi maščobe, zavzema zelo majhen prostor, možno jo je zakopati v zemljo, lahko jo po potrebi nadgradimo za večje število uporabnikov.

PEČI NA BIOMASO – SEKANCI

Naziv projekta: Nepovratne finančne spodbude za izvedbo ukrepov zamenjave kotlov za vse vrste goriv z novimi kotli na biomaso
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud (v nadaljevanju finančne spodbude) za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za naslednji upravičen namen:

 • zamenjava starih ogrevalnih naprav – kotlov na biomaso,
 • zamenjava starih ogrevalnih naprav – kondenzacijskih kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin.

Cilj: Postavitev dveh peči na biomaso – sekanci,Heizomat (Ravne in Šmartno ob Paki)

”RAVBERSKA VAS”

Ime projekta: INTERAKTIVNA PREDSTAVA NA PROSTEM ”Ravberska vas”

Nosilec projekta: Kulturno društvo Gorenje
Partnerji: KZ Šaleška dolina z.o.o., PGD Paška vas, Čebelarsko društvo Šmartno ob Paki, KUK POTOVKE, Turistično društvo Šmartno ob Paki, Javni zavod mladinski center Šmartno ob paki.

Cilj projekta: Mladini in mladim družinam ter ostalim obiskovalcem omogočiti najman eden nov turistični proizvod in novo turistično ponudbo. Oživitev kulturnega prizorišča in posredovanje ljudskega izročila ter ponudba najmanj petih domačih proizvodov.

PODEŽELJE IN MESTO, Z ROKO V ROKI

Kmetijska zadruga Šaleška dolina se zahvaljuje LAS-društvu za razvoj podeželja Šaleške doline, saj je bila prireditev “Podeželje in mesto z roko v roki” največji izvedbeni projekt uvrščen v letni izvedbeni načrt LAS Šaleške doline v letu 2009. Projekt je sofinanciran s 4. osi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in prispeva k izvedbi Lokalne razvojne strategije Šaleške doline, za katero je odgovorna Lokalna akcijska skupina (LAS). Za pomoč pri izvedbi projekta se zahvaljujemo tudi Govedorejskemu društvu Šaleška dolina in Kmetijsko gozdarskemu zavodu Celje, ter vsem, ki so po svojih močeh sodelovali pri prireditvi. Predsednik pripravljalnega odbora: Ivan Drev

Šampionka Škale 2009 – krava SLANA – lastnik IVAN ANŽELAK
Miss Škale 2009 – krava NOJA 28 – lastnik ANTON SPITAL

RJAVA PASMA – TELICE
1. SETRA- lasnik Janko Arlič
2. STACY – lasnik Ivan Anželak
3. BANKA – lasnik Zdravko Bačovnik

RJAVA PASMA- PRVESNICE
1. RIHANA -lastnik Jože Ročnik
2. SIPA – lastnik Anton Pečečnik
3. NADIA – lastnik Peter Napotnik

RJAVA PASMA Z ENO OZIROMA DVEMA LAKTACIJAMA
1. SLANA – lastnik Ivan Anželak
2. RICA – lastnik Peter Napotnik
3. ČILA – lastnik Marija Spital

RJAVA PASMA Z ZNANIMI TREMI ALI VEČ LAKTACIJAMI
1. SIRKA – lastnik Anton Pečečnik
2. SRAKA – lastnik Roman Kolar
3. BRUNA – lastnik Zdravko Bačovnik

ČRNO BELA PASMA – TELICE
1. MERCI – lastnik Jože Ročnik
2. BELLA – lastnik Peter Napotnik
3. KEPA – lastnik Ivana Lukanc

ČRNO BELA PASMA – PRVESNICE
1. NOJA 28 – lastnik Anton Spital
2. NEJŠA – lastnik Jože Ročnik
3. ITALIA – lastnik Peter Napotnik

ČRNO BELA PASMA Z ZNANO PRVO LAKTACIJO
1. MAJA – lastnik Jože Ročnik
2. LUCA 35 – lastnik Anton Spital
3. NOVA – lastnik Ivan Ločan

ČRNO BELA PASMA Z ZNANIMA DVEMA ALI VEČ LAKTACIJAMI
1. DINA – lastnik Jože Ročnik
2. LEILA 25 – lastnik Anton Spital
3. MICA – lastnik Franc Glasenčnik

PODEŽELJE V MESTU

V mesecu juniju smo se v Celju predstavili na prireditvi PODEŽELJE V MESTU. Osnovni cilj prireditve je prispevati k večji prepoznavnosti podeželja in predstavitvi pridelkov in izdelkov s podeželja. Kmetijska zadruga Šaleška dolina je predstavila blagovno znamko EKODAR, degustirali smo EKO goveje hrenovke, katere so narejene iz 100% govejega mesa in ne vsebujejo glutena, zato je primerna za bolnike s celiakijo.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV »Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline«

Dne 28.6.2012 je bila ob centru Nova v Velenju zaključna prireditev projekta »Imejmo zabavo, jejmo zdravo z raznovrstno ponudbo podeželja Šaleške doline« na katerem je sodelovalu tudi Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Na stojnicah je bila predstavljena ponudna kmetij iz Šaleške doline, bile so degustacije, predtavljeni so bili rezultati projekta, zvok domače harmonike pa je še dodatno popestril veselo vzdušje.