Nova storitev v naši zadrugi: za vas opravljamo razkuževanje notranjih in zunanjih prostorov za učinkovito borbo proti širjenju koronavirusa (covid-19).

Obveščamo vas, da od 23. marca 2020 v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina ponujamo storitve za izvajanje dezinfekcije notranjih in zunanjih prostorov. Razkuževanje opravlja strokovno usposobljena ekipa, storitev se izvaja z raztopino za razkuževanje ECOCID S.

Dezinfekcijo opravimo kakovostno, v roku 48 ur, z upoštevanjem vsesplošnih pravil. Obračun se izvedene glede na površino (zunanji prostori – v m2) oziroma prostornino (notranji prostori – m3).

 

Za dodatne informacije in pripravo konkretnejše ponudbe po dogovoru z vami nas kontaktirajte na 041 358 823 ali na anica.jurkovnik@kz-saleskadolina.si (Anica Jurkovnik).