Vse filmčke Kmetijske zadruge Šaleška dolina najdete na https://www.youtube.com/channel/UCv1MDRnbM7kfhpAxk-Vtg8w !