Spoštovani,

spodaj imate priloge k vabilu na 30. občni zbor Kmetijske zadruge Šaleška dolina, z.0.0., ki bo v petek, 27.5.2022, ob 9 uri v Kulturnem domu Šoštanj. Hkrati vam objavljamo pravilni za rizični sklad.

30. občni zbor – priloge k točkam 7,8 in 10

Izstopna izjava elementar

RIZIČNI SKLAD