PROJEKT: Razvoj lokalnega trga osrednje Slovenije s prodajo ekološkega govejega mesa in proizvodov iz tega mesa

 

Kmetijska zadruga Šaleška dolina z. o. o je vodilni partner projekta Razvoj lokalnega trga osrednje Slovenije s prodajo ekološkega govejega mesa in proizvodov iz tega mesa, projekta znotraj Programa razvoja podeželja 2014–2020 v okviru 2. javnega razpisa za podkukrep 16.4. Projekt v partnerstvo poleg vodilnega partnerja povezuje še 11 rejcev ekološke govedi iz bližnje okolice. Vseh 11 je vključenih tudi v shemo Izbrana kakovost Slovenije. Gre za vzpostavitev kratke dobavne verige, saj vodilni partner kot edini posrednik od partnerskih rejcev kupi ekološko govedo, nato se ga skupno predela in ponudi na lokalnem trgu oziroma končnemu potrošniku v enotnem pakiranju.

Na območjih, kjer so pogoji reje omejeni, posamezno kmetijsko gospodarstvo ne more zagotoviti zadostne in stalne ponudbe govejega ekološkega mesa, da bi lahko individualno sodelovalo pri oskrbi lokalnih javnih zavodov. Projekt je s povezavo v partnerstvo zagotovil stalnejšo ponudbo in omogočil vključenim nastop na trgu ter prispeval k izboljšanju oskrbe javnih zavodov kot tudi končnih potrošnikov z ekološkimi lokalno pridelanimi živili. Posledično pa tudi k dvigu potrošnje teh živil ter k ohranjanju manjših kmetij in slovenskega podeželja.

Da bi kakovost reje in ponujenega mesa ter izdelkov še izboljšali, je bila s strani svetovalcev KGZ Ptuj na vsaki sodelujoči kmetiji narejena analiza stanja reje in svetovanje o dodatnem izboljšanju. Z informiranjem, naslavljanjem različnih skupin kupcev ter uporabo različnih prodajnih poti je partnerstvu v času trajanja projekta kljub omejitvam in zapletom, ki jih je prinesla epidemija COVID-19, uspelo na lokalnem trgu (sodelovali smo z več kot 40 javnimi zavodi, ki so od vsakega člana partnerstva oziroma predelovalnega obrata oddaljeni največ 75 km zračne razdalje) oziroma s kratko prodajno verigo (le en posrednik med rejcem in končnim potrošnikom) ustvariti več kot 200.000 € prihodkov od prodaje. Pri tem je šlo za prodajo v lastni prodajalni, na premični stojnici in v spletni trgovini ter za oskrbo javnih zavodov. Povprečna mesečna oskrba javnih zavodov v letu 2022, je za 6‑krat višja, kot je bila v letu 2020, ko smo začeli z oskrbo. Odkup od vsakega partnerja je znašal minimalno 6.000 € in hkrati odkup od nobenega izmed partnerjev ni presegel 20 % odkupa od vseh partnerjev skupaj.

Partnerstvo, način ekološke reje, prednosti lokalne oskrbe in same proizvode smo predstavili tudi na Dnevih domačih dobrot v Parku Brdo, sejmu AGRA 2021, MOS-u 2021 in sejmu Narava in zdravje 2021. Prav tako načrtujemo predstavitve v letu 2022. Še posebej ste vabljeni na BORZO ZELENE VERIGE, ki bo na Gospodarskem razstavišču 9. 9. 2022 v okviru sejma Narava-zdravje.

V času trajanja projekta se je izkazalo, da je za obojestransko zadovoljstvo v oskrbi s kvalitetnim svežim mesom pomembno informiranje o načinu vzreje (kontrolirano kvalitetno sveže ekološko lokalno pridelano meso) in dejstvu, da svežega mesa brez vmesnega zamrzovanja ni mogoče dobiti z danes na jutri, ampak je zaradi postopka samega potrebno naročilo oddati nekaj dni vnaprej. V času epidemije je bil razvit način dostave z brezstičnim prevzemom, ki se je pri spletni prodaji izkazal za ključnega.

Zadovoljni smo, da lahko prispevamo k več sonaravne pridelave, k izboljšanju oskrbe javnih zavodov z ekološkimi lokalno pridelanimi živili in ohranjanju slovenskega podeželja.

V kolikor si tudi vi želite kvalitetnega svežega ekološkega govejega mesa ali izdelkov iz njega ali kot rejec ekološke govedi sodelovati pri lokalni oskrbi z ekološkim govejim mesom v osrednji Sloveniji, nas prosim kontaktirajte in z veseljem vam bomo predstavili našo ponudbo oziroma odgovorili na vaša vprašanja.

Z vami in za vas Kmetijska zadruga Šaleška dolina z. o. o.