Zgodnja preventiva pred škodljivci in nenadnimi vremenskimi pojavi je ključna za negovanje zdravih rastlin.

poljedeljstvo, polje, njiva, kmetija, rast

Vse za vrtnarjenje, poljedelstvo, sadjarstvo in vinogradništvo dobite v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vabljeni k obisku naših trgovin!

Vzgoja rastlin zajema celosten pristop in ni odvisna samo od posameznega segmenta. Prav je, da optimalno izkoristimo dejavnike (na katere imamo vpliv), na koncu pa so tu še vedno vremenske razmere (na katere lahko imamo le delen vpliv, denimo pred ali takoj po pozebi), ključne za končen uspeh ali neuspeh našega truda.

Na vseh prodajnih mestih, kjer prodajamo fitofarmacevtska sredstva (FFS), lahko dobite odgovore na vsa vaša vprašanja glede pravilnega in pravočasnega zatiranja bolezni in škodljivcev na rastlinah, s kovencionalnimi ali naravnimi sredstvi. Našo strokovnjakinjo za fitofarmacevtska sredstva, Anico Jurkovnik, lahko zopet vsak dan povprašate za nasvet in pomoč pri izbiri, uporabi in učinkih.

 

Urnik svetovanja:

Vsak PONEDELJEK:

  • od 8.00 do 11.00 v TPC Šoštanj in od 12.00 do 15.00 v Kmetijski trgovini Velenje.

Vsak TOREK:

  • od 8.30 do 11.30 v TPC SAŠA Nazarje in od 12.00 do 15.00 v Kmetijski trgovini Šmartno ob Paki.

Vsako SREDO:

  • od 8.00 do 11.00 v Kmetijski trgovini Velenje in od 12.00 do 15.00 v TPC Šoštanj.

Vsak ČETRTEK:

  • od 8.30 do 11.30 v Kmetijski trgovini Šmartno ob Paki in od 12.00 do 15.00 v TPC SAŠA Nazarje.

Vabljeni v naše kmetijske trgovine. Več o sredstvih za varstvo rastlin oziroma fitofarmacevtskih sredstvih (FFS) lahko preberete tudi v tej povezavi.

 

Kaj je dobro vedeti pri uporabi sredstev v tem času?

Na vrtu:

Jeseni sajene čebulnice so sedaj v obdobju razvoja listne mase. Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo nalet porove zavrtalke. Škodo povzročajo ličnike, ki se zavrtajo v liste, zaradi česar se listi zvijajo in rastline slabše rastejo, razen če jih zaščitite s protiinsektno mrežo ali kopreno in na ta način muham preprečite dostop do rastlin ter odlaganje jajčec. Kjer prekrivanje ni izvedljivo, je priporočljiva raba insekticida ob začetku odlaganja jajčec. V česnu, šalotki in čebuli je pogost pojav tudi napad čebulne muhe, porove zavrtalke in različnih grizočih in sesajočih žuželk.

Na njivah:

  • Krompir: Če ste pohiteli s sajenjem krompirja, je koristno pred vznikom krompirja za zatiranje plevelov uporabiti talne herbicide. Za optimalno delovanje herbicidov je potrebna zadostna vsebnost vlage v tleh, zato priporočamo, da z nanosom počakajo na padavine in škropljenje opravijo pred ali takoj po dežju. Kmalu po sajenju krompirja lahko uporabite katerega od pripravkov na osnovi pendimetalina, herbicide pa lahko škropite še tik pred vznikom krompirja.
  • Žita: Z otoplitvijo vremena lahko pričakujemo pospešeno rast ozimnih žit, ki so sedaj večinoma v razvojnem stadiju začetka kolenčenja. Skupaj z žiti bodo rastli tudi pleveli, zato priporočamo, da čimprej opravite zatiranje plevelov s herbicidi, kjer to še niste storili. Za občutljive sorte se priporoča tudi dodajanje fungicidov.

Za sadno drevje:

  • cvet, cvetje, jabolka, jablana, KZ zadruga FFS, sredstva, sadno drevjeJablane, hruške, kutine, nešplje (pečkarji): Večina sort jablan in hrušk je sedaj v polnem cvetenju. Nadaljevanje suhega in toplega vremena je še naprej ugodno za zdravstveno stanje jablan in hrušk. Sadjarjem priporočamo, da pred naslednjimi obilnejšimi padavinami uporabite enega izmed dotikalnih pripravkov. Toplo in suho vreme je ugodno za širjenje jablanove pepelovke. Za varstvo pred jablanovo pepelovko priporočamo uporabo enega izmed žveplovih pripravkov, dovoljeni pa so tudi v ekološki pridelavi.
  • Češnje, višnje, slive, breskve, nektarine (koščičarji): Odvisno od vrste in območja so koščičaste sadne vrste že zaključile s cvetenjem ali pa šele začenjajo cveteti. Razmeroma suho in toplo vreme ni ugodno za okužbe cvetov s cvetno monilijo. Kljub temu je za varstvo občutljivih sadnih vrst smiselno v času cvetenja opraviti vsaj eno škropljenje. Povprašajte našo strokovnjakinjo, Anico Jurkovnik o pripravkih, ki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi.
  • Oreh: Sejanci orehov so že odgnali, medtem ko žlahtne sorte orehov šele dobro brstijo. V tem času je potrebno opraviti prvo škropljenje z bakrovimi pripravki, ki jih dobite v vseh kmetijskih trgovinah KZ Šaleška dolina. S pripravki zmanjšujemo potencial povzročiteljev bakterijske bolezni. Bakterije v času cvetenja okužujejo cvetove in povzročajo velik izpad pridelka. Okužujejo tudi liste, na katerih povzročajo črno listno pegavost.

Za vinograd:

Uporaba žveplovih pripravkov v času brstenja vinske trte vpliva na zmanjšanje populacije trsnih listnih pršic šiškaric (erinoza) in pršic trsne kodravosti (akarinoza). Škropljenje priporočamo predvsem v vinogradih, kjer ste imeli v preteklih letih več težav s pojavom omenjenih vrst škodljivcev. Uporabite lahko registrirane pripravke, ki delujejo tudi proti oidiju ter črni pegavosti. V času začetne rast mladic in razvoja prvih lističev mlade poganjke okužuje gliva povzročiteljica črne pegavosti vinske trte. Okužbe so pogostejše v deževnem vremenu, predvsem na občutljivih sortah, kot so Laški rizling, Šipon, Kerner in Rizvanec.

[Vsebine so povzete iz obvestil za varstvo rastlin Kmetijskega inštituta Slovenije, na dan 14. 4. 2020.]

 

OPOMBA: Fitofarmacevtska sredstva uporabljajte varno! Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o sredstvih. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! Zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev je potrebno škropljenje opraviti do začetka odpiranja prvih cvetov! Insekticide uporabite v nočnem času, dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom, oziroma takrat, ko so čebele v panjih.